„Bohužel v současné době neexistuje rychlé řešení, protože nejsou podmínky pro vymístění této dopravy mimo centrum města,“ říká starosta Miloš Izák. Podle něj se radnice koncepcí dopravy ve městě zabývá. „Podmínkou pro zpracování koncepce a její následnou realizaci je výstavba nových dálnic D35 a D43 a jejich napojení na město,“ vysvětluje Izák. Současně však dodává, že radnice ještě posoudí způsob a rozsah parkování, stav a možnosti úprav komunikace i zvýšení bezpečnosti chodců při přecházení ulice, včetně zvýšeného dohledu strážníků.

„Tím asi pokládají vše za vyřízené. Ale my s tímto tak zvaným řešením nesouhlasíme,“ říká obyvatelka ulice Martina Piňosová. Spolu s dalšími proto chce oslovit zastupitele města.