„Pokud bude dotace schválena, tak se podél Moravské a Průmyslové ulice vysadí šedesát devět kusů převážně domácích druhů stromů, jako jsou javory, lípy, duby a topoly. Cílem projektu, jehož návrh pochází z ateliéru architekta Zdenka Sendlera, je ozelenění průmyslové zóny, její zobytnění a zapojení do volné krajiny. Dalším cílem je snížení prašnosti, hlučnosti, zlepšení kvality ovzduší a zvýšení biodiverzity," upřesnila důvody a potenciální zacílení snah tvůrců projektu Barbora Rezková ze správy veřejné zeleně.

Druhá v pořadí žádostí o dotaci se týká asanace a následné výsadby sakur s podsadbami růží a fialek na ulici 9. května. Vysazeno má být sedmdesát devět stromů stejného druhu, které již na místě jsou. S kácením stávajících sakur se počítá v příštím roce. Podle vyjádření starosty Radomila Kašpara však prozatím není jasné kdy, jestli na jaře nebo na podzim. „Probíhají jednání s investorem. Stromy jsou již objednány ve Spolkové republice Německo," upřesňuje starosta Kašpar. Sázet by se měly na jaře přespříštího roku. V té době by již měla být ulice 9. května hotová.

Třetím návrhem, na který by město chtělo získat dotaci, je ošetření stromů u sokolovny a části aleje u čistírny odpadních vod v Nedošíně. „Cílem je prodloužení životnosti, zajištění bezpečnosti stromů a zachování důležitých biotopů pro živočichy, kteří zde žijí," uzavírá Barbora Rezková.