„Jednalo se o travnatý svah v oploceném areálu o výměře 314 m2, na kterém rostou dva černé smrky a tři lípy srdčité. Vlastnické právo k původnímu pozemku bylo zapsáno pro československý stát podle Ústavy 9. května a výnosu Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 1950,“ sdělil Andrej Bančanský z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Kupní cena 27 tisíc korun se stala příjmem státního rozpočtu.