Obec na Svitavsku má o čtyřicet milionů nižší dluhy. Díky pomoci hejtmana Pardubického kraje Radko Martínka ministr financí Miroslav Kalousek odpustil vrácení dotace a penále.

V současné době se Brněnci ulevilo. Ministerstvo financí upustilo od vymáhání dotace, kterou obec dostala na výstavbu bytových domů Na Vyhlídce a penále za nedodržení termínu při vyúčtování dotace. „Brněnec získal na výstavbu chráněného bydlení dotaci ve výši 18,9 milionu korun. Závěrečné vyúčtování pro vyhodnocení dotace ale obec předložila asi dvacet dní po termínu,“ uvedl současný starosta Blahoslav Kašpar. Tehdejší starosta Jan Havlíček údajně zajistil, aby na ministerstvu do záznamů doplnili, že pochybení nemělo vliv na hospodárnost stavby.

Penále za pochybení

Po čase se však k této chybě dostal finanční úřad a považoval ji za závadu. „Finanční úřad požadoval, aby obec dotaci vrátila a zároveň s ní zaplatila penále ve výši dotace. Měli jsme zaplatit téměř třicet osm milionů korun,“ vysvětlil starosta. Brněnečtí měli uhradit ještě třičtvrtěmilionovou pokutu za neoprávněné čerpání dotace. I když milionovou dotaci na přivaděč k bytovkám Pardubickému kraji vrátili, pokuta zůstala. Obec se ocitla v tíživé situaci. „Obrátili jsme se s žádostí o pomoc na hejtmana Pardubického kraje Radko Martínka. K naší úlevě bylo od vymáhání dotace a pokut upuštěno,“ sdělil Blahoslav Kašpar.

Pomoc od hejtmana

Hejtman Radko Martínek dal vedení obce cenné rady. „Pouze jsem poradil, jak by měli postupovat. Mám rozsáhlé zkušenosti s tím, že šedesát procent obcí, které dostanou dotaci, udělají chybu. Kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu nebo finančních úřadů pak na tyto chyby přijdou. Požadují po obcích vrácení dotace a penále,“ uvedl Radko Martínek, hejtman Pardubického kraje.

Obce se proti rozhodnutí ministerstva mohou odvolat. Na ministerstvu chyby totiž sledují a posuzují je podle závažnosti. „Ministr financí má právo vrácení dotace a vypočteného penále odpustit. Kdyby došlo k defraudaci, následovalo by trestní stíhání. Jsem rád, že to tak dopadlo. Brněnec je ve složité situaci,“ dodal Radko Martínek.

Obec má ještě další pohledávky z předchozích projektů, ale lidé nemusí mít obavy, že by přišli o střechu nad hlavou. „Máme napjatý rozpočet, ale všechny závazky plníme v pravidelných splátkách,“ dodal starosta Kašpar.