Březovští nepodceňují protipovodňová opatření. Pracují na prohloubení koryta řeky Svitavy. Přívalová voda bude rychleji odtékat, a neměla by se tak dostat mimo koryto.

Již týden probíhají práce na protipovodňových opatřeních v Zářečí. Pracovníci upravují koryto řeky. „Podél koryta vzniknou odvodňovací místa. Budou zatravněná a vhodná k sekání. Připomínkovali jsme, aby na snížených plochách nestála voda, aby se tam nemnožili komáři,“ uvedl březovský starosta Martin Kiss. Je důležité nenechat nic náhodě. „Na Zářečí se dno řeky bude hrabat dvacet centimetrů do hloubky. Řeka tím dostane větší spád, voda bude rychleji odtékat,“ vysvětlil starosta.

Zkapacitnění toků pomáhá také čištění. „Požádáme vedení povodí Moravy o vyčištění koryta v místech, kde jej ještě nečistili,“ řekl Kiss. Odborníci ze správy toků odstraňují nejen usazené nánosy, ale také zpevňují břehy.

Největší problémy s velkou vodou měli v Březové kolem řeky Svitavy na Dlouhé. „Voda se vylila na louku, do koryta se vrátila až u mateřské školy,“ vzpomínal březovský hasič Ladislav Felkl. Problémy nastaly před časem také u pošty. „V řece byl strom, na který se nachytaly naplaveniny. Voda vtekla do náměstí,“ dodal hasič. Do budoucna bude tok ohrazen zídkou. Voda z Hynčinky ze Slunečného údolí bude při přívalových deštích nasměrovaná do Svitavy u mostu u školky.