Lidé tak nemohou počítat s tím, že by si v parnech pro vlastní účely nabrali vodu z rybníků či řek na zalévání zahrad, napouštění bazénů, nebo umytí svého vozu.

„V podstatě už teď jsme v kritické situaci, kdy lidé, jimž teče řeka za domem nemají odkud brát, protože prameny zkrátka vysychají," uvedl starosta Poličky Jaroslav Martinů a odkázal na to, že situace je podle všeho srovnatelná s rokem 1947, kdy bylo mimořádné období sucha.

Řeky neexistují

Odbor životního prostředí v Poličce vydal vyhlášku na základě zprávy Povodí Labe, posvětilo ji také Povodí Moravy.

„Na základě zjištění hydrologických poměrů na vodních tocích a vzhledem k přetrvávajícím minimálním průtokům ve vodních tocích pod úrovní Q355 s okamžitou platností a na dobu neurčitou zakázal odběr povrchových vod z vodních toků v celém správním území ORP Polička," uvedla ve zprávě Marta Mastná, vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje Městského úřadu Polička.

A vzhledem k závažnosti situace navíc mělo okamžité vydání předpisu přednost před veřejným projednáním. Vyhláška proto platí také pro další obce na Poličsku, náhradní zdroje užitkové vody musejí lidé hledat jinde.

„V něčem to je správné a v něčem ne. Je to docela omezení, ale kvůli tomu, že si doma zalejete záhonek a někde uhyne spousta ryb, je to zase spravné rozhodnuti," soudí Poličák Lukáš Hlavsa, který si prý raději vystačí při zalévání zahrady s klasickou zahradní hadicí připojenou ke kohoutku.

Situace je podle všeho dosti komplikovaná a alarmující. Například řeka Svratka, spojující jinak Čechy a Moravu, je zhruba na čtvrtině obvyklého objemu průtoku. Ve Svojanově v podstatě přestala během léta existovat řeka Křetínka, která už tak má velice úzké prameniště a nyní téměř vysychá. Technici na povodí navíc hlásí, že na zhruba dvě stě hektarovém víru vody jim denně ubývá takřka osm centimetrů z obvyklého stavu vodní hladiny.

Na vesnicích proto může docházet k problému. Lidé jsou tu totiž zvyklí brát vodu z rybníků. A to je právě teď zakázáno. Problémy pocítí i rybáři. „Například v Pomezí to tak chodívalo. Lidé mají kolem rybníka své domy. Odběry snižovaly hladinu. Důsledněji to kontrolovat nebudeme, ale umím si představit, že bude docházet k udáním, že někdo odebírá vodu v nočních hodinách i přes zákaz," dodal starosta Poličky.

„A popravdě. Za svůj padesátiletý život takové období sucha a úbytku vodní hladiny nepamatuji." kroutí hlavou Martinů, který zároveň funguje coby člen rybářského sdružení v Poličce. Kromě Poličky totiž vyhlášku o zákazu nabírání vody vydala i Moravská Třebová.

Martinů je přesvědčený, že nyní se z tak extrémního sucha a úbytků vody budeme složitě vzpamatovávat. Odborníci totiž tvrdí, že zatímco dříve se dešťová voda v zemi zpracovávala i několik let a byl dostatek podzemních vod, které napomáhaly k rovnováze a dostatku vláhy, nyní velice rychle odtéká, a proto dochází k vysychání půdy. Pokud jde o zmíněný rok 1947, tehdy spousta pramenů po celém Československu vyschlo a podle meteorologických údajů poprvé zapršelo až 6. listopadu.