Pré se bodó v Litomyšlo vodehrávat te nékrásňéši svátke. Totiž bode se zde dobře vařet podle Dobromile Rettigové a následně přende ten svátek: bode se to všecko konzumovat. Kriste Pane, vochraňuj mňe! Dostat se sem, tak mám zas vo nekolek kilo navic. Ale ta krása – masenko na všecke zpusobe a ze všeckyho, co chodi, litá, leze nebo plave. Nic bech nevenechal a protože so vod přirode všežravec, nevehebal bech se ani přilohám, polivečkám, dobrutkám před he po jidle no a zapijet dobrém truňkem, to se rozomi samo sebó. Pivečko, vinečko, aperitivek, šláftruňk – na všecko be se ve mňe našlo misto. A to ož so staré. Za mladéch času bech předvedl jiny vékone.

Ještě před pár rokama sem se dostal na židovskó svajbo, kerá se vodehrávala v indické restaurace Praze. Žádné vobjed, pak dlóhy čekáni na večeřo a mezetém trocho cukrovi (a vlastňe sóstavné hlad jako ho nás). Neskotečná žranice, která začala v poledne a trvala do konce svajbe. Střidal se chod za chodem, pokaždy neco jinyho a samá exotika. Vehlásel sem si pro sebe závazek, že všeckyho vokoštojo. Asi v pulce této atrakce si mňe vodkáďse velezl prohlidnót majitel, za hodino si vedle mňe sedl s tlumočnikem a ke každymo jidlo sem dostával odborné véklad,  co to je a z čeho. Pak vetahoval z kocheňe jednotlivy kochaře a vokazoval jim mňe jako nejakyho exota, všeci se klaňele a já sem žral a žral. Šecko belo užasny a podle nich so dodnes jediné, keré neco takovy vedržel a zvládl. Šak tam mám decky votevřeny dveře.  Jó dobry papáničko, to je neco uplňe jinyho než te trapny sexuálni pohebe. Dobré žvanec, to je holt sex starcu.

Tak teda přejo všem učastnikum té litomešlské sláve dobró choť, krásny gastronomicky zážetke a hožejte si to ve zdravi. Asi bodo o vékendo trocho nervózni, snad nezačno hostum záviďet.

FRANTIŠEK  VÁCLAVEK, Malá Haná