O způsobu využití této částky mohou rozhodnout přímo občané. „Lidé mohou vstoupit do rozpočtového procesu a ovlivnit, na co budou vynaložené veřejné finance. Tímto krokem chceme posílit důvěru občanů a zvýšit transparentnost ve vynakládání veřejných prostředků,“ vysvětluje místostarosta Miloš Mička.

Každý občan z Boršova, Udánek a Sušic může podat návrh projektu do konce května. V červnu ho pak musí představit na jednom z veřejných setkání. Pracovníci radnice projekty vyhodnotí a lidé o nich budou hlasovat.