ZEDITOVANÁ TISKOVÁ ZPRÁVA RADNICE V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ

„V dotační výzvě Ministerstva kultury ČR se naše město dostalo mezi 35 podpořených projektů z celkového počtu 53 žádostí, což považuji za velký úspěch. Stávající kulturní zázemí v Boršově je zchátralé a jeho přestavbou nabídneme možnost pro rozvoj společenského života v celém regionu. Zahájení stavebních prací předpokládáme nejpozději na podzim, abychom stihli termín dokončení stanovený na konec roku 2025,“ uvedl starosta Pavel Charvát.

Kulturně kreativní centrum poskytne adekvátně vybavený prostor, ve kterém by místní spolky, organizace i samotní umělci mohli pracovat na svým projektech.

Cílem dotační výzvy Ministerstva kultury ČR s názvem „Malá kulturní a kreativní centra“ je nejpozději do 1. prosince 2025 vybudovat alespoň 15 malých center ve všech regionech České republiky. Celková alokace 840 mil. Kč tak pomáhá rozvoji regionálního kulturního a kreativního sektoru.