Majitelé domů museli upřesnit umístění žump či septiků. ,,Při obchůzkách lidé větší potíže s novou kanalizací neměli, většinou jsme řešili jen drobné nejasnosti,“ uvedl projektant Jan Falta.

V Borové už je částečně vybudovaná dešťová kanalizace, která je ale nevyhovující pro odvádění splaškových vod. Hlavním důvodem výstavby je ochrana životního prostředí.

,,Zatím jsem se nesetkala s tím, že se by některý z občanů nechtěl připojit na novou kanalizaci,“ sdělila starostka Borové Lenka Tlustá.
Kanalizace povede do čističky odpadních vod a vyčištěná voda odteče potrubím do Černého potoku. Nejpozději na začátku roku podá dobrovolný svazek obcí žádost o dotaci. Stavba by mohla začít možná už příští rok na podzim.

Radek Krajči