Nová publikace o historii Borotína na Malé Hané.Objemný svazek je prvním knižním zpraco-váním dějin Borotína na Malé Hané. Na 342 stranách ma-puje historii obce od nejstarších archeologických nálezů až po rok 1989. Svým záběrem se dotýká rovněž dějin obcí, které se nachá-zely na území někdejšího borotínského panství (Velká a Malá Roudka, Bělá u Jevíčka, Skočova Lhota, Stvolová, Slatina, Březinka, Korbelova Lhota, Želivsko, Horákova Lhota, Rozhraní), ale i dalších okolních lokalit.

Publikaci vydal borotínský obecní úřad za finanční podpory Jihomoravského kraje v nákladu 500 kusů. Historik Michal Schuster se Malé Hané věnuje dlouho-době. V loňském roce vydal výbor textů z díla pozapo-menuté Soňi Paroulkové, který doprovodil autorčiným životopisem.