Někteří hasiči odloží uniformu předčasně a odchází do civilního zaměstnání. A kolegové se jim nediví. Hasičina je opravdu náročná a ne vždy dostatečně zaplacená.

„Někdy je to pohoda a jindy si člověk sáhne až na dno. Přicházíme do styku s mrtvými lidmi, jsme svědky lidského neštěstí. Hodně těžké je, když jsou zraněné děti nebo mladí lidé. Každý zásah je jiný,“ vysvětluje svitavský hasič, který slouží ve sboru zhruba patnáct let. Hasičem chtěl být už jako malý kluk. „Tohle není práce o penězích. Musí člověka bavit a naplňovat,“ dodává profesionální hasič. Přiznává, že práce u hasičů je opravdu těžká a každý mladý kluk na ni nemá. Slouží se 24 hodin a hasiči jsou v podstatě každý třetí den v práci. „Někdy jsme víc v práci než doma, prožíváme společně Vánoce. Když mají všichni prodloužený víkend, my jsme v práci,“ podotýká hasič. Za patnáct let v hasičské uniformě považuje za nejsilnější zážitek letošní pomoc po tornádu na jižní Moravě. „Ten týden byl hodně těžký fyzicky i psychicky,“ tvrdí hasič. Je zvědavý, jak se podaří nábor nových kluků. Ti musí projít nejen psychotesty, ale hlavně fyzickým testem, takže běh, kliky… Podle hasičů by ale zdravý aktivní člověk neměl mít s danými limity problém.

Stovky nových hasičů

V Pardubickém kraji je potřeba přes dvacet nových hasičů. „Nejvíce hledáme hasiče do Vysokého Mýta a do Holic, kde máme od 1. ledna příštího roku dostat na každou stanici devět nových míst. Tři hasiče potřebujeme do Pardubic a po jednom do Ústí nad Orlicí, Seče, Svitav, Litomyšle nebo Přelouče,“ vypočítává Vendula Horáková.

Každý rok skončí okolo tří stovek profesionálních hasičů. Někteří dovrší věk 65 let, tedy ukončí služební poměr podle zákona, jiní mají zdravotní problémy nebo jsou už prostě unavení a našli si jinou práci. „Kromě náhrady těch tří set hasičů potřebujeme přijmout v celé republice nově dalších 300 hasičů ročně, a to po dobu pěti let. Celkem se jedná o 1542 hasičů. Důvodem je revize tzv. plošného pokrytí, což je více než 20 let starý normativ. Ten nám určuje, kolik hasičů musí na každé jedno konkrétní místo při mimořádné události v ČR dorazit, za jak dlouho a s jakou technikou,“ komentuje změny Rudolf Kramář, mluvčí generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. Za dvacet let se totiž u hasičů mnoho změnilo a jejich výjezdy už nejsou jen požáry a dopravní nehody. „Musíme na nárůst činností reagovat, abychom dokázali udržet minimálně stávají úroveň našich služeb k zajištění bezpečí našich obyvatel,“ sděluje Kramář.

Každopádně práce hasiče je pestrá, záslužná a potřebná pro všechny lidi. „I po zhruba 20 letech práce u hasičů je u mě práce kolegů stále v žebříčku naprosto top. Jsou to lidé, kteří vás nikdy nenechají, jak se říká, ve štychu,“ uzavírá Horáková.