Bonanza se věnuje dětem, které mají problémy. „Jsou to v uvozovkách normální děti. Mají však své problémy, které vyplývají z věku nebo ze školního či rodinného prostředí. Jsou například nedostatečné ve škole, objevuje se u nich záškoláctví, útěky nebo psychologický problém. Rodiče nemají na děti tolik času. Velice často jsou to i děti podnikatelů,“ uvedla Lenka Buchtová, vedoucí sdružení Bonanza.

To nabízí několik služeb. „Provozujeme nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Dále poskytujeme sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Do této skupiny zařazujeme děti, které mají nějaký výrazný problém psychologický, v rodině nebo ve škole. S těmito dětmi pracujeme mnohem intenzivněji. Snažíme se do řešení problému dítěte zahrnout i celou rodinu,“ vysvětlila Lenka Buchtová. Kromě komunikace sdružení využívá ještě dalších metod práce. „Používáme například animoterapie, to znamená práci s koňmi na statku ve Vendolí. Dále nabízíme různé akce, ale i poradenství a psychologickou po〜moc,“ řekla Buchtová.

Na provoz sdružení Bonanza přispívá kromě Pardubického kraje téměř čtvrtmilionovou částkou také město Svitavy. „Myslím si, že to jsou velmi účelně vynaložené peníze. Subjektů, které službu nabízejí, je více než v minulosti. Většina ale pouze člověku radí, jak se má chovat. Efektivita v sociální práci a pedagogice spočívá v metodách, které směřují k nějaké činnosti. Bonanza dokáže pracovat s lidmi, umí vytvořit činnosti, naučit nějakou dovednost,“ vysvětlil Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality mládeže ve Svitavách.

(kk, ap)