Jsem spolumajitelkou rodinného domu, ve které se mnou bydlí syn a dcera s rodinou. Každý máme třetinu. Syn nepracuje, dělá dluhy a ani nepřispívá na domácnost. Mám strach, že já i dcera s rodinou přijdeme o střechu nad hlavou. Co máme podniknout, abychom si zajistili, že o všechno nepřijdeme?(Marcela H.)

V tomto případě existuje mezi uvedenými osobami podílové spoluvlastnictví. Od toho musíme odlišit zmiňovanou společnou domácnost, kdy tazatel má zřejmě na mysli to, že syn nepřispívá na spotřebu elektřiny, vody apod. V takovém případě by pak nezbývalo, než syna žalovat o placení konkrétně vyčíslených částek jakožto příspěvku např. na spotřebu médií.

Nicméně tazatele lze uklidnit tím, že o střechu nad hlavou nepřijde. I kdyby syn skončil v exekuci nebo v insolvenci, pak by předmětem prodeje byl jen jeho podíl o velikosti ideální třetiny na domě. Odhlédnu-li od toho, že takový podíl je prakticky nezajímavý, aby ho někdo koupil i jen v dražbě, pak naopak pro tazatele by byla možnost si v takové dražbě podíl koupit a navždy vyřešit uvedené nebezpečí.

Ještě třeba poznamenat, že tazatel a jeho dcera disponují podíly o velikosti ideálních dvou třetin na domě, a tak mohou dokonce i většinově rozhodnout o tom, že třetího spoluvlastníka z užívání domu vyloučí. Tomu by pak ovšem náležela za toto vyloučení kompenzace.

JUDr. MILAN BŘEŇ,

advokát, Svitavy, Polička