Pokud dítě potřebuje stomatologické ošetření a nenechá si sáhnout do pusy, nabízejí některé stomatologické ordinace možnost celkové anestezie. Přestože je u nás dětská lékařská péče bezplatná, musí se rodiče připravit na to, že za analgosedaci zaplatí tisíce korun.

„Při preventivní prohlídce lékař zjistil, že syn má na mléčných zubech kaz a protože se bojí a nenechá se ošetřit, doporučil nám zákrok v anestezii. Když jsme se objednávali, řekla nám recepční, že narkóza bude stát 12 tisíc. Bylo mi jasné, že anestezie bude asi něco stát, ale že to bude u tříletého dítěte tolik to jsem vážně nečekala,“ popsala matka svoji zkušenost se stomatologickou ambulancí v Hradci Králové.

„Když recepční viděla, jak se na částku, kterou bychom měli zaplatit, tvářím, ubrala z 12 na osm až 10 tisíc,“ dodává šokovaná matka.

Podle prezidenta České stomatologické komory Romana Šmuclera je takový postup běžný. Přesto však není nutné, aby rodiče za ošetření v anestezii platili tisícové částky. „Sedaci hradí pojišťovna nově, máme desetiletí zpoždění za světem, u pedostomatologů, dětských zubních lékařů, kterých je ale v ČR relativně málo,“ vysvětluje. Snažíme se vycvičit další.

Ošetření v anestezii hrazené pojišťovnou neposkytuje každá stomatologická ambulance, ale pouze specializovaná pracoviště, například fakultní nemocnice, kde se čeká. Třeba i rok. Přehled o tom kolik u nás takových zdravotnických zařízení je, stomatologická komora nemá. „Nám to pojišťovny nehlásí ale principiálně asi jen státní nemocnice a tím se šetří peníze. V Česku je vše „zdarma“ a reguluje se to čekáním. Spousta rodičů to nevydrží a zaplatí. Řešil jsem to i přes ombudsmanku, všichni vše odkývali, ale prosadili jsme jen sedaci,“ dodává Roman Šmucler.

Podle Ministerstva zdravotnictví není celková anestezie běžnou součástí zdravotních služeb hrazených pojišťovnami. „ Analgosedace, tedy stav navozený podáním tlumících léčivých přípravků, je hrazena pouze pacientům, kteří špatně tolerují náročnější ošetření, ale i běžné stomatologické zákroky,např. Nespolupracujícím dětem nebo mentálně handicapovaným pacientům,“ vysvětluje Lenka Poliaková, ředitelka Odbor dohledu nad zdravotním pojištěním.

O tom, komu pojišťovna narkózu proplatí a komu ne, rozhoduje ošetřující lékař. Podle Lenky Poliakové nemůže být důvodem pro její aplikaci pouhá obava z ošetření. „Vždy je třeba zohledňovat situaci konkrétního pacienta, zejména zda jeho jednání zcela vylučuje provedení potřebného stomatologického výkonu,“ pokračuje ředitelka. Předpokladem úhrady je navíc smluvní vztah mezi zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem zdravotních služeb.

Cena, kterou po matce tříletého chlapečka požaduje královéhradecká stomatologická ambulance, je podle ředitelky Odboru dohledu nad zdravotním pojištěním přestřelená. „Cena analgosedace se zpravidla odvíjí od způsobu, kterým je prováděna a délky zákroku. Z dostupných informací na stránkách stomatologických klinik se lze domnívat, že cena 10 až 12 tisíc je velmi nestandardní, neboť obvykle se jedná maximálně o nižší jednotky tisíc korun,“ dodává Lenka Poliaková.

Ministerstvo zdravotnictví upozorňuje, že pokud by ošetření proběhlo u poskytovatele zdravotních služeb, který nemá se zdravotní pojišťovnou pacienta nasmlouvány všechny nezbytné zdravotní výkony, musí pacient tyto nenasmlouvané zdravotní výkony uhradit přímo.

Výkony usnadňující ošetření dětských pacientů do 15 let v ordinaci zubního lékaře, konkrétně sedace midazolamem nebo oxidem dusným, byly do úhrad stomatologické péče nově zavedeny od ledna letošního roku. „Tyto výkony nemůže poskytovat každý zubní lékař, ale jen ten, který má k tomu vybavené pracoviště. Ze zdravotního pojištění jsou výkony hrazeny zubním lékařům, kteří tuto podmínku splňují a mají výkony nasmlouvány,“ upřesňuje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Vlastimil Sršeň.

Kromě technického vybavení musí lékaři disponovat potvrzením o soustavné účasti v systému školicích akcí celoživotního vzdělávání v pedostomatologii a potvrzením o absolvování kurzu sedace dětských pacientů.