Nejen Washington, alei Svitavy mají svůj „Bílý dům“. Sjezdový palác Okresního výboru KSČ, oficiálně pojmenovaný Dům odborů, se stavěl v osmdesátých letech minulého století. Megalomanská budova je typickým představitelem socialistického realismu v architektuře. Náklady na tuto stavbu vyšplhaly na v té době neuvěřitelných 25 milionů korun.

Slavnostního otevření, které proběhlo 10. ledna 1986, se zúčastnil i tehdejší člen předsednictva Ústředního výboru KSČ a předseda Ústřední rady odborů Karel Hoffman. Rozlehlá třípodlažní budova byla vybavena víceúčelovým sálem pro 500 lidí, přednáškovým sálem, klubovnami a pracovnami.

Svitavský Okresní výbor KSČ objekt využíval mimo jiné pro pořádání okresních konferencí. První se uskutečnila záhy po slavnostním otevření v lednu 1986. V prostorách Bílého domu, jak začali místní obyvatelé stavbě záhy po jejím zprovoznění přezdívat, se sešly čtyři stovky delegátů z celého svitavského okresu.

Po roce 1989 se ve vlastnictví budovy vystřídalo několik majitelů. Nakonec ji získala pojišťovna Kooperativa, od které město v roce 1997 odkoupilo třetinu budovy s velkým sálem. Po nějakou dobu sloužil "Bílý dům" kultuře. Nedávno se do části budovy přesunuly některé odbory městského úřadu.