Mrazivé noci jsou nebezpečím pro každého, kdo by měl trávit noc venku. Pokud by neskončil s těžkými omrzlinami, mohla by taková noc být i jeho poslední. „Města mají povinnost poskytnout lidem nezbytnou pomoc, pokud by se ocitli v ohrožení života,“ vysvětlila Irena Škadrová, vedoucí odboru sociálních věcí v Moravské Třebové. Radnice je proto na pomoc potřebným připravená. Bezdomovci mohou přečkat v teple. „Na ulici Brněnská máme ubytovnu, kde je vyčleněná jedna místnost právě pro tyto případy. Pokud městská policie při hlídkách najde někoho, kdo leží na lavičce, doveze ho tam,“ řekla Irena Škadrová.

Přehled o každém člověku, který nemá střechu nad hlavou, mají v Poličce. „Společně s městskou policií máme situaci ve městě zmapovanou. Zabývali jsme se bezdomovci už od začátku zimy,“ uvedla vedoucí sociálního odboru Poličky Martina Černíková. Všechny, kteří měli zájem, ubytovali. Město spolupracuje s jednou poličskou firmou, která těmto lidem ubytování poskytla.

Radní v Poličce nenechali nic náhodě. Lidem bez domova zajistili, aby mohli třeskuté mrazy přečkat v teple. Již před zimou se jim postarali o ubytování. Dokonce oslovili i jiná města. Připravení jsou i na to, že by se do města zatoulali bezdomovci odjinud. „Může se to stát. I těmto lidem v případě potřeby poskytneme střechu nad hlavou,“ uvedla Martina Černíková z poličské radnice.

Litomyšl disponuje sociální ubytovnou, kterou má ve správě městská policie. „Pokud zájemci budou splňovat podmínky, pak se mohou ubytovat,“ sdělila Milada Nádvorníková, vedoucí sociálního odboru v Litomyšli.

Radní ve Svitavách aktuální situaci projednávali. Vědí o všech lidech, kteří nemají vlastní domov. „Máme bezdomovce zmapované. Jeden je zvyklý přebývat venku. Nikdy se na nás s žádostí o pomoc neobrátil. Někteří mají širší rodinu a na zimu se k ní uchylují,“ potvrdila vedoucí sociálního odboru svitavské radnice Šárka Řehořová.

Svitavy mají také azylový dům. Ten však podle zákona o sociálních službách musí dodržovat stanovené standardy. „V současné době máme kapacitu naplněnou. Bydlí u nás uživatelé našich služeb,“ uvedl Vladimír Stupka, vedoucí svitavského azylového domu. Pokud někdo zaklepe na okno, tak se o něho dokáží postarat. „Každý případ posuzujeme individuálně. Podnikáme kroky, aby žádný člověk nemusel trávit mrazivou noc na ulici,“ dodala Šárka Řehořová.

Arktické mrazy jsou nebezpečné. Toto riziko však hrozí i takovým lidem, kteří si rádi přihnout něčeho ostřejšího. Nevnímají mráz a to se jim může stát osudným.