O uzavírce se doslechli náhodou. „Stavbyvedoucí mě požádal o složení buněk a napojení elektřiny,“ tak se bez varování dozvěděl o opravě mostu Milan Drahoš z autobazaru. Jeho uzavírka tolik nepoškodila, ale naproti v motorestu měli nakoupené plné lednice jídla. Spolumajitel benzinové pumpy Miroslav Vejman kontaktoval odbor dopravy města: „Vedoucí mi sdělil, že jsou rádi, že učinili alespoň nezbytná opatření a informovali občany.“ O úplné uzavírce prý rozhodl kraj.

Rozhořčení chápe

„Původně měla být uzavírka jednosměrná. Ale ŘSD obdrželo peníze pozdě, proto přistoupilo k úplné uzavírce, čím zkrátilo termín výstavby,“ vysvětlila mluvčí kraje Kateřina Nohavová. Rovněž litomyšlská radnice chápe rozhořčení podnikatelů. Neztotožňují se však s vysvětlením krajského úřadu. „Povinnost informovat o uzavírce na sebe bere dodavatel,“ tvrdí litomyšlská mluvčí Michaela Severová.

„Během dvanácti let, co provozujeme areál služeb, jsme se s podobnou situací již setkali,“ vzpomíná Miroslav Vejman. Dokonce se soudili o ušlé zisky. Soud jim dal za pravdu, že měli být včas informováni, ale nárok na náhradu jim nepřiznal. „Stát má vytvářet lidem příznivé klima, nikoliv jim škodit,“ domnívá se podnikatel. Škodu vyčíslí až po ukončení objížďky. Již dnes však Miroslav Vejman ví, že bude značná. Obrat v prodeji zboží a služeb nedosazuje ani poloviny obvyklé výše.

Uzavírka silniceI/35 potrvá do 15. listopadu. Objížďka úseku, kde se opravuje most přes řeku Loučnou, vede po místní komunikaci.

DOTAZ:

Podnikatelé na Sokolovské ulici si stěžují, že jim krajský úřad neoznámil uzávěrku. Kdyby se to dozvěděli v předstihu, naplánovali by dovolené, údržby a podobně. Na nízké tržby se nemohli připravit.

VYJÁDŘENÍ KRAJSKÉHO ÚŘADU PARDUBICKÉHO KRAJE:

O úplné uzavírce bylo rozhodnuto až na ústním jednání dne 31.8.2007. Původně měla být uzavírka pouze jednosměrná s tím, že jeden směr by jezdil po staveništi (po polovině mostu). Vzhledem k tomu, že investor stavby ŘSD ČR Správa Pardubice obdržel finanční prostředky na tuto stavbu až koncem měsíce srpna, bylo staveniště zhotoviteli prací předáno poměrně pozdě (z hlediska klimatických podmínek). Proto bylo rozhodnuto u uzavírce úplné, čím došlo k významnému zkrácení termínu výstavby. V jiném případě hrozilo, že stavba se protáhne do příštího roku a to by znamenalo nežádoucí prodloužení termínu objížďky přes místní komunikaci středem města a to přes celou zimu a jaro. Pokud někdo vznese dotaz, proč se začátek stavby neposunul na jaro příštího roku, odpověď investora stavby zněla, že finanční prostředky určené na opravu tohoto mostu se musí prostavět letos, jinak se budou vracet zpět státu.

Pro úplnost dodáváme, že z ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, nevyplývá žádná povinnost úřadu oznamovat firmám podél uzavřeného úseku silnice, že dojde k uzavření komunikace. To je věcí města, které je účastníkem správního řízení o uzavírce a tato povinnost je zakotvena v podmínce č.16 přiloženého rozhodnutí. Město Litomyšl si dokonce vyžádalo od zhotovitele prací informaci o uzavírce, kterou autorizovalo a mělo dle zápisu týden před zahájením uzavírky písemně informovat vlastníky sousedních nemovitostí o uzavírce a objížďce (viz zápis z jednání konaného dne 31.8.2007, poslední odstavec na 1. straně).

Dle § 24 zákona o pozemních komunikacích, odst. 1 upozorňuji, že „nikdo nemá nárok na náhradu případných ztrát, jež mu vzniknou v důsledku uzavírky nebo objížďky. Kateřina Nohavová, tisková mluvčí Pardubického kraje.

Kateřina Nohavová, tisková mluvčí Pardubického kraje

VYJÁDŘENÍ MĚSTA LITOMYŠL

Rozhořčení místních podnikatelů chápeme a rozumíme mu. Neztotožňujeme se však s vysvětlením KÚ ohledně informování o objížďce. Rozhodnutí s datem vydání 5. 9. 2007, které Městu Litomyšl ukládá informovat o uzavírce bylo doručeno osobně ve čtvrtek 6. září a ještě tentýž den se Město vzdalo práva na odvolání. V ten samý den měli obyvatelé již ve schránkách Lilii, informace vysela na kabelové TV a byl doručen dopis dodavatelské firmy.

Připomeňme, že objížďa byla zahájena v pondělí 8. září 2007.

Navíc v rozhodnutí nebyla zakotvena dohoda zúčastněných stran ze dne 31. srpna (viz. příloha) o tom, že povinnost informovat o uzavírce na sebe bere dodavatel.

Pátek 31. srpna byl také ten den, kdy se Město poprve o objížďce dozvědělo. Až do úterý 4. září se řešily požadavky ze strany Města..

Přesto se Město snažilo maximálně informovat o dané situaci a problémy na trase objížďy řeší denodenně.

Pro zajištění bezpečnější dopravy z lokality ulice Na Lánech zavedlo Město Litomyšl po dobu trvání objížďky silnice I/35 bezplatné užívání městské hromadné dopravy pro cestující nastupující nebo vystupující na zastávkách Lány –vodovody, Lány – Babka a Vysokomýtská.

Ing. Michaela Severová, tisková mluvčí Města Litomyšl