Tak zde máme vod pátko neco, co sme zažele před vic než dvaceti rokama to se nesmňelo slopat o volbách, abe voliči (voli?) mňele česty hlave. Já sem si decky meslel, že se ten den mňelo nalivat zadarmo. Hégr vehlásel prohibico, čémž nám stát hopirá neco, co notňe potřebojem k temo, abesme to v temto čubinco dokázale přežet. Ale je pravda, že se nekery vjece pit nemajó a metyl meze ňe rozhodňe patři, he kdež pré je choťovje dobré. Trocho školeni: Metyl vzniká kvašenim dřeva, proto mosi bet a take je v ovocnym destiláto, keré je verobené z ovoce, kery dřevo vobsahoje. Takže je v kořalce z nevepeckovanéch třešni, kadládek, meruňek, mirabelek, zkrátka z peckovin a take z nevodstopkovanéch a jádřencu nezbavenéch jablek a hrošek. Žádná pálenice nehomi metyl voddělet vod normálniho alkoholo (ačkoliv všecke tvrdijó vopak). Pjekňe si ho vodvezete z pálenice s vepálenó kořalkó a ješťe to zaplatite. Ale beťte bez vobav, je ho tam tak málo, že vám nehobliži. Stát se tváři, že mo moc záleži na vašem zdravi, a tak rozhodl, jak rozhodl. Meze duvodama hovádi devatenáct mrtvéch na Moravje a jeden hospitalizované v Praze. Ten kdebe nebel, tak to možná nevehlásele. Že našemo státo nevadijó te tisice mrtvéch, keři nás každé rok vopostijó, protože slopó celé ževot a nekery ťela to zkrátka nevedržijó! No státo to nevadi, protože to řádňe zaplatite a dnes se hož přeznává, jak je spotřebni daň z liho pro stát duležetá. Holt to bez té kořalke dlóhodobje nende. Jedna duležetá rada nakonec: Pokaváď vepijete neco, čém si néste uplňe jisti, nebo vám po tem dvakrát néni, nalite do sebe kořalko, keró máte vezkóšenó. Etyl skotečně eliminoje učinke metylo. S pozdravem „ješťe vidiš ?" se lóčim z Malé Hané.

FRANTIŠEK VÁCLAVEK