Ve Bělé mají radost z každé mladé rodiny, která se rozhodne zůstat v obci. O tom, že zde zapouští kořeny svého rodu, svědčí rozhodnutí postavit si vlastní dům, případně domek koupit a opravit ho.
„Od roku 2000 v nově postaveném domku již dvě rodiny bydlí, dva se dokončují a jeden je v spoučasné době rozestavěný. Postavilo se také šest bytovek. Několik stavení po prarodičích lidé rekonstruují,“ sdělila kronikářka Anna Korbářová z Bělé nad Svitavou.
Po roce 1945 se první dům v obci začal stavět v šedesátých letech. Ve druhé polovině minulého století tu vzniklo dvacet obydlí.
Omlazení obce se projevuje také ve společenském životě. Mladí lidé mají zájem organizovat různé akce pro sebe, seniory a děti. Vytváří tak dobrý základ pro život dalších generací. „Doufáme, že děti vyrůstající na venkově, avšak v nových moderních bytech, obec v budoucnu neopustí,“ dodává Anna Korbářová.