Veřejná koupaliště se postupně ztrácí. Ne že by je zastupitelé obcí nechali zasypat, ale kvůli nárokům na dodržování hygienických předpisů se z nich stávají požární nádrže. Lidé se v nich koupou stejně jako dříve. Děje se tak však za přítomnosti cedulek s nápisem „Na vlastní nebezpečí“ a zadarmo.

Malých koupališť, kam za sezonu dorazí stejně lidí jako do velkého aquaparku za jeden parný den, se postupně provozovatelé zříkají. Nároky hygieniků jsou totiž stejné pro všechny. Tuto sezonu se tak stalo „požární“ nádrží i krásné koupaliště v Sebranicích. To provozovala ještě vloni obec. Kontroly vody, ne zrovna levné rozbory, i hrozby případných sankcí vedení obce však odradily. V tomto roce provozování koupaliště zastupitelé už vzdali. „Nyní je to požární nádrž. Vodu však stále čistíme. Jen nevybíráme vstupné a není ani určená provozní doba,“ informoval starosta František Kalvoda. Podle hygienika Bohumila Havla technické řešení sebranického koupaliště jen stěží umožňuje normy splnit. Navíc nádrž jako koupaliště nebyla zkolaudována, byť se vedení obce velmi snažilo o nápravu.

„Ochrana zdraví by měla být všude na stejné úrovni,“ domnívá se hygienik. Luxusní vyhřívanou oválnou nádrž mají ze stejného důvodu také v kempu v Borové u Poličky. Návštěvníky majitelé upozorňují, že voda v soukromém bazénu není hygienicky sledována podle vyhlášky, která se vztahuje na veřejná koupaliště.

Ve svitavském okrese, který má sto tři tisíc obyvatel, je oficiálně jen sedm koupališť a z toho dvě přírodní. Jedno koupaliště tak připadá v přepočtu na zhruba patnáct tisíc obyvatel. Ostatní umělé nádrže, kde se lidé tradičně koupou, koupališti nejsou. Týká se to většiny menších obcí, kde jsou nádrže obvykle volně přístupné. Nemají ani provozovatele, který by za kvalitu vody odpovídal, a tak je ani hygienici z tohoto hlediska nekontrolují. Někde koupaliště zanikla úplně. Sucho už je dávno třeba v Moravské Chrastové. Málokdo ví, že své koupaliště mělo kdysi i Pomezí. Jakost vody pro koupání se posuzuje podle vyhlášky, kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity venkovních hracích ploch. Vyhláška stanovuje i požadavky na vybavení koupaliště, jeho čištění, úklid, dezinfekci, v bazénech umělých koupališť i úpravu, obměňování a recirkulaci vody.