Město získalo na opravu bašty, která byla v havarijním stavu dotaci z ministerstva kultury sto tisíc korun. Stejnou částku přidají Svitavy ze svého rozpočtu. Ze stejného dotačního titulu opraví i Dům U Mouřenína na náměstí, kde dojde k výměně i třicet let starých oken. Náklady se v tomto případě vyšplhají na půl milionu korun. Podíl města je i v tomto případě padesáti procentní.