Špýchar, jak je sýpka někdy nazývaná, pochází z druhé poloviny osmnáctého století. Na místě sýpky původně stávala gotická tvrz. Z těchto dob se kolem sýpky dodnes zachoval kruhový vodní příkop. S podporou Pardubického kraje a ministerstva kultury se majitelům objektu postupně daří ohroženou kulturní památku zrekonstruovat a vtisknout jí její původní podobu. Práce jsou nyní přibližně v polovině. Sýpka je součást soukromého statku, ke kterému není samostatný přístup. Podle údajů Národního památkového ústavu je na seznamu nejohroženějších nemovitostí třicet dva objektů nebo jejich částí. Nejčastěji se jedná o tvrze, zámky, kostely a kaple nebo také venkovské usedlosti a technické stavby.