„Základním posláním je záchrana a využití jídla z potravinových řetězců. Na to dostáváme příspěvek od Zemědělského intervenčního fondu,“ uvedla předsedkyně banky Blanka Vopařilová. Kromě toho se do banky dostávají potraviny od prvovýrobců, zemědělců a různých dárců. V současné době pomáhá potravinová banka nejen uprchlíkům z Ukrajiny, ale i sociálně potřebným, jak jsou třeba matky samoživitelky.

„Potravinová banka stále zásobuje na 70 odběratelských organizací často z řad sociálních služeb,“ podotkl Pavel Šotola, krajský radní pro sociální péči. V Potravinové bance Pardubice pracuje sice osm lidí, většina ale jen na částečný úvazek. Řidiči nyní svážejí skoro každý den také sbírky pro uprchlíky z Ukrajiny. Ostatní ve skladu zboží třídí a vytvářejí bedýnky pro uprchlíky. „Poskytujeme je obcím, neziskovkám a podobně, kde je záruka, že se dostanou k opravdu potřebným,“ dodala Vopařilová.

Bance by se nyní hodily pomocné ruce. Hlavně potřebují řidiče. Největší zájem je nyní o ovoce, konzervy, paštiky, hotová a instantní jídla, sunary a dětské pleny. Do budoucna by se Potravinová banka Pardubice chtěla rozšířit i o banku nábytku, pokud se jí podaří sehnat vhodné sklady.