„Kanalizace je v současné době hotová, dělaly se přípojky, hlavní řád je nový a v pořádku. Nyní probíhají práce na vodovodu," upřesnil místostarosta Pavel Brettschneider.

Práce na plynovodu by se měly rozběhnout během čtrnácti dnů, kolem poloviny května. Ve výběrovém řízení zvítězila litomyšlská společnost LBtech. Podle Pavla Brettschneidera zahájí firma práce na jiném místě, mimo Svitavskou ulici. Po dokončení rekonstrukce dostane Svitavská, která v po zimním období připomínala všechno, jen ne silnici, nový povrch.

„S opravou komunikace plánujeme začít v polovině července s předpokládaným dokončením v polovině září letošního roku," přiblížil časové souřadnice prací místostarosta Brettschneider. Projekt na rekonstrukci komunikace se v tuto chvíli připravuje.

Naproti tomu oprava kanalizace, která od loňského roku probíhala v ulici Karla Čapka, spěje ke svému konci. Aktuálně se řeší výsledná podoba komunikace a chodníků.

Vedení města se předevčírem sešlo s občany na veřejném projednávání připravované studie. Za město se schůzky, na kterou přišly asi tři desítky obyvatel ulice Karla Čapka, účastnil místostarosta Pavel Brettschneider, přítomný byl i projektant Jiří Kulič.

„Přítomným byly předloženy dvě varianty řešení. Nad návrhy, jak by mohla ulice vypadat po rekonstrukci povrchů, proběhla aktivní diskuze přímo na místě. Společně byly projednány praktické připomínky k parkovacím místům pro osobní automobily a k umístění chodníků," přiblížil zpočátku velmi zjitřený průběh projednávání Pavel Brettschneider. Návrhy na řešení, ke kterým se na jednání dospělo, projektant zapracuje do projektové dokumentace, podle které se bude stavba realizovat. Poté budou opět předloženy obyvatelům k odsouhlasení.