Nebo spíš měla začít. Firma Alpine Bau, která vzešla z výběrového řízení jako vítěz, si převzala staveniště už na začátku září, avšak víc jak měsíc se nic nedělo. Radnice o tom ví, ale protože se podobné zakázky, i přes novou legislativní úpravu, stále soutěží na nejnižší cenu, musela stavbu svěřit firmě, se kterou nemá zrovna nejlepší zkušenosti.

„Staveniště bylo předáno 5. září. Je to stejná firma, která dělala chodník na ulici Pražská. Když projedete Lačnov, tak zjistíte, že to odpovídá kvalitě práce této firmy. Vzhledem k tomu že je víc jak polovina října, tak se ještě nekoplo,“ sdělil před nedávnem na dotaz Deníku starosta Svitav David Šimek.

Zdá se, jako by si firma Alpine Bau vzala slova svitavského starosty k srdci. Není to ani pár dní, co se do asfaltového povrchu silnice první třídy v Lačnově zakously bagry. Pracovníci však mají na dokončení první etapy čas pouze do konce listopadu.

Celá stavba, která představuje investici ve výši 20,5 milionu, by měla být hotová za 300 dní. „Zřejmě se nám nepodaří vyjednat, aby se pracovalo i od prosince do února, takže se domníváme, že tím pádem by stavba měla končit na podzim příštího roku,“ vysvětluje svitavský místostarosta Pavel Čížek. „Budeme se snažit stavební firmu dost poctivě kontrolovat, aby tuto stavbu prováděla kvalitně,“ dodává Pavel Čížek.

Projektová cena chodníků v Lačnově byla vyčíslena na 33 milionů. Město na realizaci získalo 26. milionovou dotaci ze Státního fondu dopraní infrastruktury. Vysoutěžená cena je zhruba o třetinu nižší, což je při podobných zakázkách, kdy se soutěží na cenu, obvyklé. Místostarosta Pavel Čížek však předpokládá, že cena se může ještě navýšit. „Osobně si myslím, ze zkušeností z těchto staveb, že se cena bude navyšovat, protože se dělaly průzkumy po deseti metrech. Na druhou stranu, když se kopne do země, vždycky se něco objeví,“ vysvětluje Čížek.

Soutěžení zakázek na cenu, přestože zrovna ve Svitavách je aktuálně příčinou vrásek na čele radních, je stále naprosto běžné. Nový zákon o zadávání veřejných zakázek, který byl do českého právního řádu implementován v loňském roce, sice umožňuje uplatnit i jiná kritéria, ve skutečnosti však města a obce tuto možnost příliš nevyžívají.

„Pokud chcete mít jiné, než necenové parametry pro zadávací řízení, musíte velice přesně odůvodnit, proč je tam dáváte. A to je lehce napadnutelné ze strany neúspěšných uchazečů. Proto veřejné korporace raději dál soutěží na cenu,“ objasňuje vedoucí moravskotřebovského odboru rozvoje města Miroslav Netolický. V Moravské Třebové realizují letos nadstandardní množství rekonstrukcí a oprav komunikací.

„Obzvláště v letošním roce, kdy ekonomika je na hranici svého zdrojového potenciálu, se stávalo, že se na některé zakázky nepřihlásil nikdo,“ dodává Miroslav Netolický. Výběrová řízení tak většinou nadále probíhají podle ustálené praxe, tak jako dřív.