Toto zařízení bylo vymyšleno pro děti, které takové štěstí neměly. Schránka na dítě umístěná ve svitavské nemocnici je určená pro maminky, které nemohou z různých důvodů poskytnout novorozenému dítěti potřebnou péči. Ve své podstatě je to záchranná brzda, aby novorozenec neskončil ve škarpě.

Mohou žít

Babyboxy zachránily sto pět dětí. Úspěch nebo prohra? „Je to jednoznačně prohra. Pro mě je to samozřejmě určitá satisfakce a zadostiučinění, ale pro společnost a stát je to ukázka toho, že tady není něco v pořádku,“ sdělil strůjce celého projektu babyboxů Ludvík Hess (na snímku vpravo). Tento „babydědek“ ve svém snažení neustává. „Určitě jsem nevymyslel samospásné zařízení. Každé, které zřídím, dá šanci na život jednomu, či více dětem.Je to kamínek v mozaice možností, jak tomu nechtěnému dětskému mláděti sehnat nový domov,“ konstatoval Ludvík Hess.

Alternativa

Málokdo si dovede představit, co vede matky k tomu, aby odložily své dítě do plechové schránky a zavřely za ním dvířka. I když to jen pomyslně, neboť babybox se otevírá stiskem tlačítka a zavírá automaticky. Určitě jsou však alternativní řešení. „Naše společnost poskytuje spoustu jiných sociálních služeb, které mohou pomoci v tíživé situaci. Počínaje pomocí, které poskytuje dětské centrum a instituce tohoto typu, které umožňují i dlouhodobější pobyt dítěte s matkou, pomoc s péčí, s vyřízením sociální pomoci. Existuje samozřejmě i institut utajených porodů, kdy je zajištěna bezpečnost matky i dítěte, které může být dáno ihned k adopci. Babybox je z možností, které se nabízí, ta nejméně vhodná,“ popsal možnosti pro matky v tíživé situaci Pavel Kunčák.

Záchrana života

Včerejší malé slavnosti otevření šedesátého prvního babyboxu se účastnili zástupci sponzorů i samospráv. Nechyběl ani výrobce schránek na děti Zdeněk Juřica a také František Plíva ze Svitav. Ten byl první, kdo zašel za ředitelem nemocnice a vnukl mu myšlenku zřízení babyboxu. „Jsem rád, že nápad padl na úrodnou půdu,“ podotkl s potěšením František Plíva.

Mezi městy, které podpořily tento projekt jsou i Svitavy. „Je to jeden ze způsobů záchrany lidského života, a proto se domníváme, že je potřeba, aby naše město i takovéto projekty podporovalo,“ sdělil starosta David Šimek.