Autorka vedla od června roku 2011 do ledna roku 2012 rozhovor s Mistrem. Celý dialog vyšel knižně s názvem Život a sochy Olbrama Zoubka. V rozhovoru na 243 stranách se lidé dočtou nejen o díle významného českého sochaře, ale také o jeho životních peripetiích i láskách. Desítky lidí přišly do knihkupectví za „svým" Olbramem pro podpis do nové knihy. Na stolku nechyběla slivovice, kterou má Olbram Zoubek rád. Od návštěvníků dostal květiny i koláčky. „Ocitl jsem se v životní situaci, kdy nemám žádná nesplněná přání. Vše, co jsem chtěl, jsem si splnil. To je dost dobrý stav. Samozřejmě, že jsem chromý, hluchý a ubývá mi sil, ale jsem šťastný," říká v závěru knihy Mistr Olbram Zoubek.
Sedmaosmdesátiletý sochař žije v Praze, kde má svůj ateliér, ale často se vrací do Litomyšle za rodinou. Navíc právě tady se v 70. letech podílel na obnově sgrafitové výzdoby renesančního zámku. Ve sklepení zámku se také nachází stálá expozice jeho soch.

Iveta Nádvorníková