„Navíc je plocha technicky zastaralá a potřebuje zmodernizovat,“ sdělil starosta Jaroslav Martinů. Zatím s tím ale radní nic moc dělat nemohou. „Nádraží provozuje společnost ČSAD Ústí nad Orlicí a zatím se nemůže dohodnout s ostatními dopravci na podmínkách pro vjezd do jeho prostor,“ konstatuje Martinů.

Řešením je převedení autobusového nádraží do pronájmu městu. „Pak bychom mohli žádat o evropské peníze na jeho modernizaci,“ vysvětluje starosta. Pokud by se zainteresované strany dohodly, pro všechny dopravce by začaly platit stejné podmínky pro používání nádraží.

Město v této souvislosti iniciovalo další jednání, které proběhlo minulý týden. Snaha o dohodu je oboustranná. „Město Polička deklarovalo svůj zájem, aby byla autobusová doprava přesunuta výhradně na stávající autobusové nádraží. ČSAD Ústí nad Orlicí tuto aktivitu vítá a je připraveno vyjít městu ve všech požadavcích vstříc,“ vyjádřila se k jednání Kateřina Kratochvílová, předsedkyně představenstva společnosti ICOM, která je vlastníkem ČSAD Ústí nad Orlicí.