Ročně přibude v registru vozidel města a spádové oblasti zhruba osm set osobních vozidel. Rozhodně se ale o tolik nezvýší počet parkovacích stání. „Postupně budujeme nová parkoviště, ale stále to nestačí,“ přiznává místostarosta Jan Janeček.

V současné době připravují výstavbu na ulicích Purkyňova, Zámecká a 17. listopadu. Kapacita parkovacích míst ve městě se tak zvýší, ale jen zhruba o padesát stání. Město musí vyhledávat nové vhodné plochy k parkování a investovat do výstavby dalších parkovišť a to nejen v centru, ale i na sídlištích.

(ap)