Provedli ho zástupci certifikačního orgánu T Cert. „Poprvé se konal dozorový audit i v lékárně. Dopadl úspěšně a systém řízení se rozšířil také o lékárenské služby. Auditoři certifikační společnosti zhodnotili systém jako funkční a vykazující zjevné prvky neustálého zlepšování,“ uvedl Adrián Nemšovský, mluvčí nemocnice v Litomyšli.

Audit proběhl metodou vzorkování. Konstatoval jednu odchylku druhé kategorie. Auditoři doporučili podle Adriána Nemšovského dvanáct námětů na zlepšení. Litomyšlská nemocnice získala certifikát kvality jako jedna z prvních v České republice pro celý rozsah činností již v roce 2004.