Mladá žena studuje  libereckou Fakultu architektury v ateliéru Zdeňka Fránka. Ve svém návrhu přesunula litomyšlskou knihovnu do nových prostor, a sice do domu mezi kinem Sokol a Smetanovým náměstí. Jedná se o dům U Medvěda  a sousední bývalou puškařskou dílnu.   (ik)