Radnice vybrala ve výběrovém řízení společnost Labrys, která již průzkum minulý rok prováděla, ale zastavila jej kvůli nedostatku peněz. Smlouva na pokračování archeologických prací by měla být podepsána v polovině července.

„Společnost Labrys zvítězila s cenou 20,66 milionu korun bez daně. Částka bude uhrazena z rezervy projektu, postup již schválilo ministerstvo kultury," uvedla mluvčí města Michaela Severová.

Archeologické práce již více než půl roku stojí, město podle Archeologického ústavu Akademie věd ČR podcenilo rozsah a nákladnost záchranného průzkumu u památky zařazené na seznam UNESCO. „Město závažně pochybilo. Poslali nám oznámení, které jim ukládá zákon, ale lišácky. Nazvali to drobné stavební úpravy a nedali tam všechny pozemky ani objekty," uvedl před časem Jan Mařík z Archeologického ústavu Akademie věd ČR.

Stavební firma Hochtief měla v rozpočtu stavby na archeologii jen zhruba pět milionů korun, což jí mohlo pomoci zvítězit ve výběrovém řízení. Michaela Severová věří, že se zdržení archeologických prací neodrazí na termínu dokončení nákladného projektu. Ten je konec roku 2013.

Archeologové již na prvním nádvoří odkryli zdivo s architektonickými články gotické katedrály Panny Marie, což posunulo její stáří dále do minulosti. Na horním nádvoří a v zámeckém pivovaru byla na několika úsecích objevena mohutná hradba dřívějšího Horního města z 15. století. Před ní byly zjištěny dva zasypané příkopy.
Mezi drobnější nálezy patří zlomky keramiky, kachlů, podlahových krytin nebo lidských kostí. Méně obvyklými objevy jsou osobní poznámky, výpisy z knih a účetní knihy piaristů, nalezeny byly i psací brky. Průzkum začal vloni v červenci a je nejrozsáhlejší akcí svého druhu na východě Čech.

Úprava návrší zahrnuje opravu sedmi historických budov a čtyř volných prostranství a zároveň restaurátorské práce. Vše má být hotové do roku 2013. Na opravy město získalo většinu z čtyři sta milionů korun z evropských fondů. Dotace podle radních ohrožená není. ⋌(ik, čtk)