Na obranu archeologů je ale třeba dodat, že ne jejich vinou. Ne, že by se ve městě „nekopalo" už dřív, většinou se to však obešlo bez archeologického dohledu. Mnoho z minulosti města tak bohužel nenávratně zmizelo pod lžícemi bagrů.

K lepšímu se situace začíná měnit až v poslední době. Přispěla k tomu legislativní úprava, podle které má každý stavebník povinnost ohlásit zemní práce orgánu archeologického dozoru. A především systematické provádění záchranných výzkumů, které má na Svitavsku na starosti Regionální muzeum v Litomyšli.

Právě takový výzkum, probíhající v rámci rekonstrukce plynového potrubí, byl před pár dny ukončen v Jiráskově ulici. „Podařilo se nám zachytit průběh kamenné na maltu lepené hradby," sděluje podrobnosti k výzkumu archeolog litomyšlského Regionálního muzea Pavel Kejval. „S hradbou souvisí požárová vrstva a přiléhá k ní jílem lepená zeď, ale provázána s hradbou není", dodává.

Poblíž hradby, ve stejné hloubce byla nalezena nádoba. Rovněž ve vrstvě kolem ní jsou patrné pozůstatky požáru, ale může jít i o pozdější dorovnání terénu. Nádoba obsahuje neurčenou hmotu, která bude předmětem dalších analýz. Nacházely se v ní ještě zlomky keramiky a kovové fragmenty. Předběžně je datovaná do 15. století.  „Pokud se nám podaří odhalit vzájemný vztah nalezené nádoby a hradby, budeme schopni opevnění poměrně přesně časově zařadit. Výsledky jsou však prozatím neúplné. Jedná se ale o vůbec první doklad existence středověké fortifikace města," doplňuje svého kolegu archeoložka Jana Němcová.

Záchrannému výzkumu v Jiráskově ulici, který bude v nejbližších dnech pokračovat od kruhového objezdu k náměstí, předcházely pouze dvě tři podobné akce. Byly při nich většinou zachyceny situace z 15. století. Pouze u farního kostela Panny Marie objevili archeologové rovněž středověký zahloubený objekt. Nalezená struska svědčí o železářské výrobě.