Pro budování zemního valu nad lokalitou Strážnického radní schválili a uzavřeli dohodu na provedení archeologického průzkumu. Pro město ho provede Regionální muzeum v Litomyšli. „V případě objevení archeologických nálezů bude proveden vlastní archeologický záchranný výzkum, v další fázi jeho dokumentace," uvedla mluvčí města Dagmar Zouharová.

Archeologové už ve městě letos kopali. Podle Dagmar Zouharové zkoumali Knížecí louku v souvislosti se zahájeným projektem revitalizace údolní nivy Třebůvky.

(mt)