Monika Paclíková, 29 mateřská dovolená, Svitavy

Chodím na hodiny angličtiny s dětmi ve Svitavách. Moc se mi líbí, že se můžu jazyk učit společně se svými dvěma dcerami.

 

Naďa Trnková, 64 let důchodkyně, Polička

Učím se angličtinu, abych využila volný čas a nezakrněla. Znalosti cizího jazyka velmi dobře využiji na dovolené.

 

Milada Vacková, 53 let, knihovnice, Svitavy

Bez jazyka to nejde. Bylo by mi trapně, kdybych se nedomluvila v práci nebo soukromí. S internetem potřebuji jazyk čím dál víc.

 

Jana Hořovská, 26 let prodavačka, Svitavy

Vybrala jsem si angličtinu, abych mohla v budoucnu pomoci svým dětem, které ji budou mít ve škole, s výukou a poradit jim.

 

Marta Bauerová, 33 let mateřská, Svitavy

Potřebuji si udržet získané znalosti, chci vypadnout ze stereotypu mateřské dovolené a navíc získávám pocit seberealizace.