„Upozorňujeme vládu, aby namířila hledí více na školství a začala si nás více všímat,“ vysvětluje předsedkyně odborů ve svitavském regionu Hana Šauerová, proč vyjeli mikrobusem do hlavního města. „Vysokoškolsky vzdělaným učitelům slibují navýšení o 1,5 procenta, což považujeme za výsměch.

Rovněž nepedagogičtí pracovníci, školníci či hospodářky, jsou placeni hanebně,“ je přesvědčená předsedkyně. Rušení učitelských míst považují také za nehoráznost. „Snad se najdou v rozpočtu peníze pro učitele,“ věří Hana Šauerová.