Operační středisko hasičů v Pardubickém kraji využívá program pro přesnější přebírání událostí. Systém identifikuje polohu mobilního telefonu. Pokud někdo volá z pevné linky, na monitoru počítače se zobrazí přesná adresa volajícího i s telefonním číslem. To samé platí o telefonních automatech.

Při opakovaném volání se operátoři snaží volajícímu vysvětlit, že za zneužívání tísňové linky hrozí finanční pokuta. Zdravotníci se brání zlomyslnému volání. „Pokud někdo opakovaně zneužívá tísňovou linku, požádáme o zablokování čísla,“ uvedl vedoucí lékař Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Otomar Kušička.

Taky se často stává, že volající zlobí mobil. Na displeji se jim objeví SOS. Závadu reklamují u operátora, ale namísto něho se dovolají na tísňovou linku hasičů, policistů a zdravotníků. „Takových omylů počítají operátoři tísňové linky na desítky denně,“ upozorňuje na častou mýlku tisková mluvčí hasičů Vendula Horáková.

Policisté se potýkají s vulgárními vtipálky, kteří se baví na jejich účet. Zejména v noci vyslechnou operační důstojníci nekonečné výpady podnapilých. „Každý, kdo volá linku tísňového volání, by si měl uvědomit, že skutečně slouží pouze k pomoci v tísni,“ nabádá k uvážlivosti vrchní inspektorka Anna Štegnerová.

Vloni policisté ve svitavském okrese zaznamenali na lince 158 celkem 13 959 hovorů. Ve více než osmi tisících případech lidé tuto linku využili opravdu v tísni. Zbylých 5852 hovorů linku zbytečně zatížilo.
Zlomyslná volání jsou podle zákona o telekomunikacích přestupkem a pachateli hrozí pokuta až sto tisíc korun. Uděluje ji Český telekomunikační úřad. Pokud někdo uskutečňuje zlomyslná volání a nelze zjistit, kdo je původcem, je Český telekomunikační úřad oprávněn rozhodnout o odpojení zařízení.

V určitých případech lze zlomyslné volání klasifikovat jako trestný čin šíření poplašné zprávy nebo trestný čin znemožnění funkce obecně prospěšného zařízení. Výši trestu určuje soud.