Od začátku roku probíhala na transfuzním oddělení v Litomyšli dotazníková akce. Chtěli jsme se dozvědět připomínky dárců krve k našemu provozu. S potěšením můžeme říct, že dárci krve jsou spokojeni s chováním personálu i nabídkou dní a časem darování krve. Bohužel, není v našich silách zlepšit prostorové podmínky, které jsou v době „špičky“ stísněné.

Děkujeme za trpělivost a doufáme, že v budoucnu bude možné naše oddělení rozšířit. S vyhodnocením ankety souviselo taktéž losování vyplněných dotazníků. Náhodně vybraní dárci vylosovali deset respondentů, kteří obdrželi dárkové poukázky do vinotéky a na večeři do místního hotelu.

Díky dárcům!

Realizace této akce bylo možné s přispěním firem, které spolupracujících s naším oddělením.
Velké poděkování patří všem dárcům, kteří jsou ochotni krev darovat, jejich ocenění je pouze symbolické.

Adrián Nemšovský,tiskový mluvčí Litomyšlské nemocnice