Pole nad Hradcem nad Svitavou v pondělí zemědělci oseli.

Ve stejný den v podvečer přišel přívalový déšť.

Čerstvě obdělané pole ztratilo svůj tvar. Ornice s vodou zalila část vesnice.

Bláto skončilo na silnici a kolem rodinného domu. Lidé viní zemědělce ze špatných osevních postupů.

Ti už plánují, že část polností zatravní. Pole dnes však připomíná koryto řeky.

ANKETA

Géta Pelzová, 17 let, Svitavy, studentka
Povodně jsou výsledkem stavu životního prostředí. Je to špatným způsobem našeho života.

Milada Kocourková, Svitavy, důchodkyně
Není to jen počasím. Mění se nám celé podnebí. Myslím si, že to souvisí to s celkovým oteplováním.

Iva Jandová, 37 let, Javorník, DTP studio
V určitých periodách, v řádech stovek let, se povodně opakují. Je to počasím, činnost člověka je nezpůsobuje.

Miroslav Machálek, V. Opatovice, důchodce
Za výsledek příroda nemůže. Mají na to vliv lidé. Špatný způsob pěstování plodin. Kde byly louky, jsou pole.

Michal Jančík, 17 let, Svitavy, student
Jen počasím to není. Ve Svitavách hrála roli i výstavba silnice. Otec má vyplavenou celou firmu.