Další ročník pochodu Seniorská stopa doplní den otevřených dveří v domu s pečovatelskou službou. Dříve narození si odpoledne vyberou podle své kondice ze tří tras. Všichni se sejdou odpoledne u Penzionu, který se společně pokusí obejmout. Ovšem dveře Penzionu se otevřou zájemcům o prohlídku už dopoledne. Nebudou chybět ani ukázky kompenzačních pomůcek, terapií nebo tréninku paměti. Pečovatelky zájemce informují o nabídce služeb.

Akce se podle ředitele domu s pečovatelskou službou Pavla Brandejse uskuteční v rámci vyhlášeného celostátního Týdne sociálních služeb.