Radní Pardubického kraje zodpovědná za školství Jana Pernicová chce snížit počty tříd na gymnáziích a obchodních školách. Od tohoto kroku si slibuje zvýšení kvality přijímaných uchazečů a také pomoc technicky zaměřeným školám.

Ředitelé gymnázií, kde pravidelně otevírají po jedné třídě čtyřletého a jedné osmiletého studijního programu, doufají, že jejich škol se změny nedotknou. „Na našem gymnáziu jsme vyučovali v paralelních třídách naposledy v polovině devadesátých let,“ uvedl ředitel svitavského gymnázia Milan Báča. Gymnázia v Litomyšli, Moravské Třebové, Poličce a Svitavách otevřou po jedné třídě osmiletého a čtyřletého studijního programu.

Ideálním místem pro nastartování změn jsou školy velké. Mezi tři největší gymnázia v Pardubickém kraji patří Gymnázium v Jevíčku. „Zatím nemám nic černé na bílém. Proto se nechci k situaci vyjadřovat,“ řekl ředitel jevíčského gymnázia Dag Hrubý. Připouští však, že návrh má v obecné rovině svou logiku. Upozorňuje však, že přichází poměrně narychlo.

Pokud záměr krajští radní schválí, bude muset snížit počet přijímaných studentů i svitavská obchodní akademie. „Místo do tří tříd bychom mohli přijmout jen studenty do tříd dvou,“ informoval ředitel školy Jaroslav Klodner. Pochybuje, že tento krok pomůže technicky zaměřeným školám. Na obchodní akademii totiž studují především dívky.

„Pro žádnou z dotčených škol neznamená snižování počtu tříd její zrušení. Konkrétní podoba je součástí dokumentu Změny ve středním školství Pardubického kraje,“ sdělil Ondřej Tušl za Pardubický kraj. Ve čtvrtek změny projedná krajská rada.