Již podvacáté se rozsvítilo jeviště divadelního sálu rozzářenýma dětskýma očima. Celých čtrnáct dní před vystoupením zdobily vestibul Fabriky práce našich žáků, které vytvořili v kroužku a hodinách výtvarné výchovy, v pracovních činnostech a kroužku COP.

Dekorování

Přesto byla tato akademie jiná. Poprvé ji režírovaly nové paní učitelky a premiéru mělo též dekorování nejlepších žáků školy. A nebylo jich málo a nebyly to úspěchy jen kdovíjaké. Byli představeni ti, kteří postoupili do krajských a celostátních kol rozličných soutěží. První oceněnou byla Lucka Ambrožová ze 6. třídy, mistryně České republiky v šachu, vítězka okresního kola matematické olympiády, na kterou ještě čeká ME a MS v šachu. Ondřej Slabý z 9. třídy je vítězem krajského kola soutěže Mladý Demosthenes a 16. května bude reprezentovat školu v celostátním kole. Filip Vodehnal a Jan Jansa z 9. třídy reprezentovali v dějepisné olympiádě, v okresním kole byl Filip první a v krajském kole pátý, Honza v okresním kole druhý, v krajském kole devátý. Lucie Jílková a Nikola Levová, opět z 9. třídy, zastupovaly školu v krajském kole soutěže Festival vědy a techniky. Nikola za svou práci dostala Cenu děkana Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové a získala zvláštní cenu firmy Prokop Investa. Obě se zařadily mezi vítěze festivalu a pojedou za odměnu na studijní stáž do Francie. Kamila Kučerová ze 4. třídy zastupovala školu v logické olympiádě, v okresním kole se umístila na třetím místě, v krajském kole obsadila 19. příčku z 53 účastníků.

A jaký byl program tentokrát? Pestrý nejen v nabídce, ale i v kostýmech a humorném průvodním slově, do kterého bylo často zapojeno i publikum. Nechyběla ani videoprojekce.

Příjemná nálada

Do příjemné nálady jsme vkročili s hymnou školy v podání prvňáčků, luštili jsme křížovky, které nás zavedly nejen do pohádky s loupežníky a zvířátky, ale i k princeznám. Ti menší odjeli vláčkem do dáli… Také tanečních vystoupení bylo hned několik. Třeťáci, čarodějnice školní družiny a čtvrťáci v Šílené pohádce roztleskali publikum. Páťáci se setkali O páté, šesťáci prosili o lepší známku. V celém programu se střídala též recitace s klavírními skladbami a zpěvem, na jeviště se vrátila i gymnastika. Osmáci zaujali hned dvěma tanečními kreacemi, sedmáci scénkami.

Nakonec se deváťáci jako Správná parta loučili s rodiči i školou. Jejich závěrečné vystoupení nás přesvědčilo o tom, že i když něco krásného končí, jiné „ nové " začíná…

Dík patří všem, žákům, učitelům, Aleně Petrželové a ostatním rodičům, za přípravu a trpělivost.

VĚRA HANUSOVÁ,

ředitelka ZŠ, náměstí Míru, Svitavy

Akademie v Základní škole na náměstí Míru ve Svitavách