Hlavní činností společnosti Agricol je zpracování vajec a mléka. V provozovně probíhá výroba sýra a majonéz.

„Letos v únoru provedla inspekce kontrolu v provozovně v Poličce. Firma doložila průměrné denní spotřeby mléka za období 2016 až 2018 a ukázalo se, že v roce 2016 činila průměrná denní spotřeba mléka 236 tun, v roce 2017 to bylo 255 tun a v roce 2018 až 258 tun mléka. Vzhledem k tomu, že množství odebíraného mléka pro výrobu je větší než 200 tun denně, musí mít zařízení platné povolení krajského úřadu. To však tři roky Agricol neměl,“ uvedl Lukáš Trávníček, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Hradci Králové.

Vedení poličské společnosti ihned po kontrole začalo zpracovávat podklady pro žádost o vydání povolení. To inspektoři zohlednili v návrhu sankce, která by podle zákona mohla činit dokonce až deset milionů korun.