Nemocnice ve Svitavách zvolila jiné řešení a zatím se službou mužů v černých uniformách nepočítá.

Zdravotní sestry jsou na služby vybavené speciálními bezpečnostními náramky. V případě napadení si tlačítkem přivolají pomoc.  S agresivními pacienty mají neblahé zkušenosti zejména na chirurgii, psychiatrii a také na interním oddělení.  S problematickými lidmi se setkávají rovněž na urologii. „Všimla jsem si, že agresivita pacientů nebo návštěv stoupá. Sestry na oddělení už tlačítko na náramku několikrát použily a přivolaly si pomoc," řekla Mirka Bomberová, staniční sestra z urologie ve Svitavské nemocnici.

Opilí i nemocní

Personál většinou napadají opilí pacienti. „Může jít ale také o člověka, který má kvůli své nemoci změněný psychický stav.  Ovšem přibývá rovněž agresivních bezdomovců, kteří využívají veřejné prostory nemocnice. Snažíme se je slušně upozornit, aby odešli. Jinak tyto potíže řeší provozně technický náměstek ve spolupráci s městskou policií," uvedla Markéta Nemšovská, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči ve Svitavské nemocnici.

V některých nemocnicích dohlíží na pořádek najatá bezpečnostní  agentura. O tom ale zatím ve Svitavách neuvažují. „Nemocnice není tak velká 
a nemáme mnoho pavilonů, takže stávající opatření stačí," podotkla Markéta Nemšovská.   Vedení nemocnice ale uvažuje, že by zavedlo pro zaměstnance kurzy sebeobrany.  Zdravotníci by takové školení jen uvítali. „Mužů ve zdravotnictví je stále málo a respekt agresora vůči ženě je menší. Někteří zaměstnanci už do kurzů chodí, zejména ti z chirurgie nebo psychiatrického oddělení," dodala náměstkyně Nemšovská.

(ik, ap)