Výpovědi, odstupné a nejistota. Zhruba stovka zaměstnanců litomyšlské pobočky Adfors dostala před několika dny výpověď. „Tuhle práci jsem měl rád, dobrý plat a myslel jsem, že to bude jistota na několik let. Nevím, kam teď půjdu. Takové peníze jinde jen tak nedostanu. Nebudou to veselé Vánoce,“ řekl zaměstnanec litomyšlské firmy Adfors, který dostal výpověď a přeje si zůstat v anonymitě.

I vedení Saint–Gobain Adfors přiznává, že jde o citlivou a závažnou záležitost. Propouštění prý zvažovali, ale v současné době nenašli jinou možnost.

„Výrobní závod Saint-Gobain Adfors v Litomyšli musel v říjnu zareagovat na aktuální negativní vývoj trhů, na které dodává své výrobky. Jedná se o trhy v Evropské unii, zejména v Německu, Polsku a Itálii, kde ve druhém pololetí roku došlo k dalším i výraznějším poklesům jak v průmyslu, tak ve stavebnictví,“ vysvětlil mluvčí společnosti Adfors Jakub Benda.

Areál společnosti Gobain Adfors CZ.
Litomyšlský podnik šetří stovky tun papíru a tisícovku stromů

Vedení firmy jednalo v září s odborovou organizací a shodli se, že neudrží pracovní místa jako dosud. „Dochází k ukončení pracovního poměru s přibližně 85 zaměstnanci napříč celou organizací, a to v říjnu a listopadu. Společnost zaměstnává téměř 2200 pracovníků, tedy opatření se dotýkají méně než čtyř procent zaměstnanců. Veškerá přijatá opatření jsou v souladu s platnou legislativou a kolektivní smlouvou. Týkají se pouze závodu Saint-Gobain Adfors v Litomyšli,“ doplnil Benda.

O firmě Saint–Gobain Adfors

Světový lídr v moderním a udržitelném stavebnictví, Saint-Gobain navrhuje, vyrábí a distribuuje materiály a služby pro stavebnictví a průmysl. Jeho komplexní řešení pro renovaci veřejných a soukromých budov, lehké konstrukce a dekarbonizaci stavebnictví a průmyslu jsou vyvíjena v rámci soustavného inovačního procesu a poskytují udržitelnost a výkonnost. 

Firma má 166 000 zaměstnanců, působí v 76 zemích.

Zaměstnanci podniku v Litomyšli však tvrdí, že 85 lidí není správný počet. „Odchází lidé se smlouvou na dobu určitou, rozhodně jich nakonec bude přes stovku. Oceňuji ale, že propuštění dostanou i docela dobré odstupné,“ dodal jeden z dělníků, který zatím výpověď nedostal, ale i tak se obává.

Vedení společnosti Adfors jedná s krajskou pobočkou Úřadu práce v Pardubicích i s regionálními kontaktními pracovišti. „Propouštěným zaměstnancům poskytujeme informace o potřebných krocích při ztrátě zaměstnání, od evidence na úřadu práce až po rady, jak napsat životopis. Také jim předáváme informace o zaměstnavatelích v okolí, kteří nabízejí volné pracovní pozice,“ uzavřel Benda.

Výroba společnosti Saint–Gobain Adfors v LitomyšliVýroba společnosti Saint–Gobain Adfors v LitomyšliZdroj: Saint–Gobain Adfors

Najít na Svitavsku nové zaměstnání nebude pro propuštěné pracovníky úplně jednoduché. Na konci října bylo ve svitavském okrese bez práce zhruba 2190 lidí a jen v říjnu jich do evidence mezi nezaměstnané přibylo přes 170. V Pardubickém kraji má právě Svitavsko nejvyšší nezaměstnanost. Na konci roku nebývá větší propouštění zaměstnanců nic neobvyklého.

„Ke konci září nahlásilo záměr hromadného propouštění v celé republice celkem 19 zaměstnavatelů, přičemž by se tento krok mohl v následujících měsících dotknout 1690 jejich zaměstnanců. Jedná se mimo jiné o specialisty v obchodní a veřejné sféře, odborné pracovníky v obchodní sféře nebo řídící pracovníky v oblasti výroby, IT nebo vzdělávání,“ informovala mluvčí Úřadu práce ČR Kateřina Beránková.

Přihlaste svůj projekt do již 11. ročníku ADFORS GRANTU

O hromadné propouštění, které musí vedení společnosti nahlásit na úřad práce, jde i v případě litomyšlské firmy Saint-Gobain Adfors.

„Ve zprávě je firma povinna uvést důvody a termíny hromadného propouštění, celkový počet zaměstnanců a zároveň počet a profesní složení lidí, kterých se bude propouštění týkat. V neposlední řadě musí informace obsahovat i údaje o odstupném, případně dalších právech takto postižených pracovníků. Současně musí zaměstnavatel předložit návrh kritérií, na jejichž základě proběhne výběr těch, kteří dostanou výpověď,“ doplnila Beránková.

Firma má 166 000 zaměstnanců, působí v 76 zemích.

Saint-Gobain podpořil Dům naděje v Litomyšli.
Saint - Gobain podpořil dům naděje v Litomyšli