Ve městě se koná celostátní konference učitelů matematiky základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií. Jejím tématem je matematická a finanční gramotnost. Garantem akce je Společnost učitelů matematiky Jednoty českých matematiků a fyziků zastoupená docentem Eduardem Fuchsem. Pořadatelství akce se již počtvrté ujala pedagogická škola v Litomyšli.

Vedle odborníků z bankovního sektoru jako je Milan Skořepa a Eva Zamrazilová z České národní banky, budou přednášet i přední odborníci z vysokých škol, Jakub Fischer z VŠE Praha či profesor František Kuřina z pedagogické fakulty hradecké univerzity. „Konferenci učitelé určitě uvítají již proto, že v rámcových vzdělávacích plánech jednotlivých škol se matematická a finanční gramotnost má výrazněji projevit. Je to věc, na níž se v těchto plánech poněkud zapomíná a musí se tam zapracovat. Učitelé se tohoto kroku poněkud obávají,“ vysvětluje za programový výbor Hana Lišková z litomyšlské pedagogické školy.

Současným trendem totiž je nejenom teoretické vysvětlování základních pojmů, ale rovněž jejich pochopení v praktických souvislostech. To bude klást pochopitelně nároky i na vzájemné propojování předmětů, jako je matematika, informatika nebo občanská nauka.

Zuzana Fruinová