Starými dochází k velkým tepelným ztrátám. Jak uvedl starosta Josef Racek, zažádali o dotaci na ministerstvo pro místní rozvoj. Čekají na výsledek. Pokud bude kladný, k rekonstrukci budovy školy a školky dojde v době letních prázdnin. Není to jediné, co by v obci chtěli změnit. „Letos plánujeme i opravu sportovně kulturního areálu na Člupku,“ informoval starosta Němčic. V areálu se konají hasičské soutěže, dětské dny a další akce. Nutná je oprava střechy na budovách a také rekonstrukce sociálního zázemí, které je nevyhovující.