Zastupitelé města schválili na čtvrtečním zasedání finanční rozpočet pro  tento rok. Naplánovali spoustu investičních akcí, ale nebudou na ně potřebovat úvěr.

Už desátý rok bude Polička hospodařit bez úvěru. „Myslím si, že práci nijak nedramatizujeme a nepolitikaříme. Snažíme se  pracovat pro město,“ vysvětlil starosta Jaroslav Martinů. Podle něho zastupitelé neintrikují a nedělají si  naschvály. „Jsme spíše  patrioti Poličky. Snažíme se vyjít s tím, co máme tak, jak to dělaly generace našich rodičů a prarodičů,“  řekl starosta.  Je přesvědčený, že nejdůležitějším dokumentem roku je právě   městský rozpočet.

Opravy za miliony

Letos budou v Poličce hospodařit s rozpočtem  244 milionů korun. V letošním roce musí dokončit opravu kanalizace, která je finančně nejnáročnější a patrně i největší akcí Poličky. Letošní etapa vyjde na čtyřicet dva miliony korun. Jedenáct milionů spolkne další fáze rekonstrukce hradu  Svojanov.  Po loňské opravě hradního paláce dostane novou fasádu rovněž Dům zbrojnošů a vnější hradební  obvod.  

Významnou je rovněž revitalizace historického centra města. „Budeme pokračovat vydlážděním ulice Tyršova,“ informoval Jaroslav Martinů. Na tuto akci zastupitelé dají z rozpočtu pět milionů korun. Stejná částka padne také na dokončení inženýrských sítí v oblasti Mánesova ve druhé etapě pro výstavbu rodinných domů. „Dokončíme asfaltové povrchy na komunikacích, chodníky a  parkoviště,“  uvedl Jaroslav Martinů.

Zkrátka nepřijdou ani děti. Do slibované revitalizace dvou mateřských škol, Na Lukách a Čtyřlístek, vloží město deset a půl milionu korun. Nezbytná je totiž jejich celková oprava, která počítá  rovněž s výměnou oken a zateplením obou   budov.

Rezerva

V rozpočtu je zahrnuto mnoho další investičních akcí. „Budeme pokračovat v opravě chodníků a komunikací. Na koupališti chceme nově vybetonovat stěny. Plánujeme také bezbariérový vstup  do krytého plaveckého bazénu,“ uvedl Jaroslav Martinů.   I když město hodně investuje, má ještě vytvořenou rezervu. Ta činí 8,7 milionu korun.