Od roku 1895 spojuje maďarské město Ostřihom a slovenské město Štúrovo obloukový most přes řeku Dunaj. Stavba nese název most Marie Valerie. Jméno dostal po nejmladší dceři císaře Františka Josefa I. a jeho manželky Alžběty Bavorské, známé jako Sisi. Jejich poslední společné dítě je totiž silně propojeno s dějinami historického Uherska. Arcivévodkyně Marie Valerie, jíž doma říkali jen Valerie, se narodila jako ústupek Sisi manželovi za takzvané rakousko-uherské vyrovnání, při němž se obnovila suverenita Uherského království, Sisiny nejoblíbenější části habsburské říše. 

S Marií Valerií císařovna otěhotněla více než deset let poté, co s Františkem Josefem I. zplodila jejich do té doby posledního potomka. Intimní styky mezi manželi víceméně ustaly narozením Valeriina staršího bratra a následníka trůnu prince Rudolfa. Sisi se však jako součást svého osobního boje za zlepšení postavení Uher na čas vrátila ke společnému životu s manželem, včetně návratu do manželského lože.

Kromě toho, že se rakousko-uherské vyrovnání podařilo (i když samozřejmě zásluhou mnohem více okolností, než jen návratem Alžběty Bavorské do manželského života), byl příchod arcivévodkyně Marie Valerie na svět i jakýmsi osobním odškodněním císařovny za to, že jí bylo upřeno být matkou jejích starších dětí. Sisi si nejenže prosadila, že toto dítě porodí mimo vídeňský dvůr, navíc mohla nejmladší dcerku vychovávat jako první své dítě úplně sama. 

close Nejmladší dítě Sisi a Františka Josefa I., arcivévodkyně Marie Valerie. info Zdroj: Wikimedia Commons, Franz Schrotzberg, volné dílo zoom_in Nejmladší dítě Sisi a Františka Josefa I., arcivévodkyně Marie Valerie

Podle toho vypadal i další život nejmladšího potomka císařského páru. Sisi své dceři dovolila absolutně vše, co Marie Valerie chtěla. Zašlo to tak daleko, že se v dospělosti jako jediná ze sourozenců mohla provdat z lásky. A nejen to. Dokonce si směla vzít muže, který byl společensky pod její úroveň. Příběh arcivévodkyně Marie Valerie uzavírá seriál Deníku o osudech potomků proslulé císařovny Alžběty Bavorské.

Politika přes postel

Poté, co Sisi v roce 1858 konečně po dvou dcerách (jedna zemřela ještě jako batole) povila netrpělivě očekávaného mužského dědice trůnu, prince Rudolfa, mohla začít žít svobodněji. Tím, že splnila hlavní úkol, který jako manželka panovníka měla, mohla konečně na delší dobu opouštět vídeňský dvůr, jehož svázaná pravidla doslova nenáviděla. Přispěl k tomu také její zdravotní stav - léta psychického napětí u ní vyústila ve zdravotní problémy, které si léčila na zahraničních cestách. 

Když se z nich poprvé po delší době vrátila na vídeňský dvůr, nebyla to už ta zlomená žena, která trpí tím, že jí tchyně arcivévodkyně Žofie vzala přeživší starší děti, a zakázala jí je vychovávat. „Když se Alžběta v roce 1861 vrátila k vídeňskému dvoru, všichni dvořané zůstali v němém úžasu, že se z ní stala sebevědomá mladá žena. Začala požadovat svůj vlastní životní prostor. Například zajistila, aby měli s manželem oddělené ložnice, což byl nanejvýš nezvyklý požadavek vzhledem k poměrům na dvoře,“ uvádí web Die Welt der Habsburger. 

Zdálo se, že novou podobu své manželky František Josef I. zbožňuje ještě více, než tu původní. Sisi ale v manželství zažila rozčarování a s poukazy na své křehké zdraví odmítala další intimní styky i těhotenství. „Císařova náklonnost nebyla opětována ve stejné míře. Vztah páru se ale vyznačoval velkou vzájemnou důvěrou a respektem,“ zmiňuje web Die Welt der Habsburger.

Alžběta si ale zároveň uvědomila, že manželovu lásku může do jisté míry využívat. Tím, že nyní už byla matkou následníka trůnu, její slovo na vídeňském dvoře získalo větší váhu, a Sisi se začala mnohem více politicky angažovat. 

Seriál o potomcích císařovny Alžběty Bavorské 

Seriál Deníku se věnuje osudům potomků proslavené rakouské císařovny a české a uherské královny Alžběty Bavorské, známější pod přezdívkou Sisi, manželky císaře a krále Františka Josefa I.

Alžběta Bavorská a František Josef I. měli spolu celkem čtyři potomky:
- arcivévodkyni Žofii Frederiku (1855-1857),
- arcivévodkyni Giselu (1856-1932),
- korunního prince Rudolfa (1858-1889),
- arcivévodkyni Marii Valerii (1868-1924).

Jedním z jejích hlavních témat se v tomto směru staly uherské zájmy. Uhry totiž císařovně učarovaly. Líbila se jí maďarská vášnivost a nespoutanost,  horlivě podporovala snahy uherského lidu o získání větší nezávislosti v mocnářství. Uhersko totiž v dané době bylo "pouhou" součástí Habsburské monarchie, což se tamním politikům dlouhodobě nelíbilo. 

Sisi si rychle vypěstovala lásku ke všemu maďarskému. Naučila se jazyk, zajímala se o historii a kulturu. A zároveň se stala významnou silou v osobním okolí císaře, která mohla lobovat za uherské zájmy. „Obdivovala maďarský boj za nezávislost. Její živý zájem o dění v této zemi z ní v Uhrách učinil mimořádně populární osobnost. Pojilo ji také nesmírně blízké přátelství s pozdějším maďarským premiérem Guylou Andrássym,“ uvádí web Die Welt der Habsburger. 

Když se v polovině 60. let 19. století opět rozhořel dlouhodobý spor o novém uspořádání mocnářství, a uherské zájmy z něj začaly vycházet vítězně, načas se obnovila láska Sisi a Františka Josefa I. Podle všeho byl návrat Sisi do manželství se vším všudy (tedy i vědomím, že může dojít k dalšímu těhotenství) Alžbětinou tajnou politickou zbraní. 

close Sissi s manželem, císařem Františkem Josefem I. Oficiální události Alžběta nesla těžce, pokud se jim dalo vyhnout, nezúčastňovala se jich. info Zdroj: Wikimedia Commons, volné dílo zoom_in Korunovace Františka Josefa I. a Sisi uherským královským párem

Velmi krátce poté, co v červnu 1867 vzniklo Rakousko-Uhersko, a v Budíně se uskutečnila slavnostní korunovace Františka a Alžběty uherským královským párem, Sisi opravdu otěhotněla. Dcerce, kterou přivedla na svět, se mimo jiné začalo přezdívat Maďarské dítě.

Dítě uherského milence?

František Josef I. i Sisi byli ze zprávy o těhotenství nadšeni. Císařovna navíc hodlala pokračovat ve svých politických úspěších. Prosadila si, že dítě porodí v milovaném Budíně, a že se o něj navíc bude starat sama. František Josef I. jí to slíbil, a arcivévodkyně Marie Valerie přišla na svět v roce 1868 za všeobecné radosti.

Velkým paradoxem bylo, jaké nadšení na vídeňském dvoře vyvolalo, že císařovna na svět přivedla dívku. Zatímco předtím Habsburkové i dvořané doufali v to, že Sisi bude ideálně rodit co nejvíce chlapců a porody dvou dcer byly tím pádem mírné zklamání, nyní si všichni vydechli, že to protentokrát chlapec nebyl. Sisi totiž případného mužského potomka plánovala pojmenovat Štěpán, což je jméno uherského patrona. Ozývaly se hlasy, že v dospělosti by takový mladík mohl být králem samostatného Uherska, což by v praxi znamenalo odtržení od habsburského mocnářství. Porod dcery tak znamenal ve Vídni velkou úlevu. 

I tak se ale Valerie dle Sisina přání stala dcerou Uher. „Malá arcivévodkyně byla vyvrcholením císařovnina nadšení pro vše maďarské, a Sisi si prosadila, aby se prvním jazykem dítěte stala maďarština,“ doplňuje server Die Welt der Habsburger.

Alžběta Bavorská dcerku bezvýhradně zbožňovala. Vzhledem k tomu, že ke starším dětem nikdy nedostala šanci si vytvořit bližší vztah, o Valerii se mluvilo jako o jedináčkovi. „Sisi je zcela pohlcená svou láskou a péčí o toho neodolatelného malého andílka,“ napsala v dopisu císařovnina tchyně Žofie Frederika - ta stejná, která Sisi předchozí děti vzala s poukazem na to, že císařovna je na jejich výchovu příliš nezkušená.

I malá Valerie svou matku hluboce milovala, paradoxně ale ještě více zbožňovala svého otce Františka Josefa I. O to víc ji ranilo, když se k ní donesla šeptanda, podle které měla být počata mimo manželské lože. Zlí jazykové dlouhodobě tvrdili, že mezi Sisi a uherským premiérem Andrássym je víc, než pouhé přátelství. „Případný milenecký vztah je ale nepravděpodobný,“ upozorňuje server Die Welt der Habsburger. 

close Nejmladší dcera Sisi, arcivévodkyně Marie Valerie. info Zdroj: Wikimedia Commons, Koller Károly, volné dílo zoom_in Nejmladší dcera Sisi, arcivévodkyně Marie Valerie

To je ovšem názor současných historiků. V dané době byla šeptanda o mimomanželských stycích docela rozšířená. A tyto řeči Valerii hluboce zraňovaly. „Dokonce natolik, že si ke všemu maďarskému, navzdory matčině snaze, vytvořila odpor, a toužila hlavně po rozmluvách v němčině se svým otcem,“ uvádí server Unofficial Royalty

Naštěstí pro Valerii pomluvy ustaly, když začala dospívat, neboť se vzhledem stále víc a víc podobala Františku Josefovi I. Dokonce mu byla nejvíce podobná ze všech jeho potomků - a to i povahově, neboť byla racionální a praktická.

Ženich pod úroveň

Jak arcivévodkyně Valerie dospívala, začali se kolem ní točit nápadníci. „V Hofburgu byly pořádány plesy na její počest. Právě na jednom takovém se potkala s arcivévodou Františkem Salvátorem Rakousko-Toskánským, pocházejícím z bočné větve habsbursko-lotrinského rodu. O dva roky starší voják arcivévodkyni zaujal. Brzy se začalo debatovat o možné svatbě,“ zmiňuje server Unofficial Royalty.

Jenže se objevil problém. Společensky stál František Salvátor pod Valerií, a František Josef I. i Valeriini starší sourozenci, kteří se museli provdat a oženit dynasticky, proti němu začali protestovat. „František Josef I. tvrdil, že by říši prospělo, kdyby byla Valerie provdána do zahraničí kvůli upevnění zahraničních vztahů. Korunní princ Rudolf s otcem souhlasil, a říkal, že František Salvátor není pro jeho sestru dost dobrý,“ uvádí server Unofficial Royalty.

Jenže oba museli ustoupit tvrdohlavé Sisi. Ta totiž své nejmilovanější dceři slíbila, že se bude moct provdat z lásky, a hodlala své slovo dodržet. Konec konců, přání Marie Valerie bylo pro matku zákonem. „Vždy, když císař začal mluvit o možném zahraničním svazku Valerie, Alžběta propukla v pláč,“ píše server Unofficial Royalty. 

close Arcivévodkyně Marie Valerie se provdala pod svou společenskou úroveň, a jako jediné z dětí Sisi z lásky. Vzala si vzdáleného příbuzného Františka Salvátora. info Zdroj: Wikimedia Commons, Ismeretlen, volné dílo zoom_in Arcivévodkyně Marie Valerie se provdala pod svou společenskou úroveň. Jako jediné z dětí Sisi však z lásky. Vzala si vzdáleného příbuzného Františka Salvátora

Císař nakonec musel ustoupit. Po čtyřletém čekání se Marie Valerie v roce 1890 konečně provdala za svého vyvoleného. Sňatek se ale odehrával v zachmuřené atmosféře, neboť rok předtím spáchal korunní princ Rudolf sebevraždu.

Anděl z Wallsee 

Po pěti letech manželé koupili od prince Alfreda, následníka britského trůnu, zámek Wallsee. Místní si arcivévodkyni Valerii nesmírně oblíbili, neboť se velmi angažovala v charitě. Působila v různých spolcích, zakládala nemocnice, starala se o chudé. Vysloužila si dokonce novou přezdívku, tentokrát ale už lichotivou - Anděl z Wallsee.

Méně šťastný byl její osobní život. I když v prvních letech bylo její vyvzdorované manželství šťastné a s manželem přivedli na svět 10 dětí. „Pak ale její muž začal mít mimomanželské vztahy. V jednom z nich se mu dokonce narodil syn, kterého uznal za svého ještě za života manželky,“ uvádí server Unofficial Royalty.

close Arcivévodkyně Marie Valerie s manželem a dětmi. Celkem měla 10 potomků, někteří ale zemřeli už v dětství. info Zdroj: Wikimedia Commons, Ismeretlen, volné dílo zoom_in Arcivévodkyně Marie Valerie s manželem a dětmi. Celkem měla 10 potomků, někteří ale zemřeli už v dětství

Toto trápení - i další v podobě vraždy její matky - snášela Valerie důstojně, a zpovídala se z něj pouze ve svých denících. Jinak nadále zůstávala oblíbenou a štědrou šlechtičnou. Za první světové války dokonce sama ošetřovala raněné v nemocnici. 

Po rozpadu Rakousko-Uherska uznala vznik republiky a díky tomu si zachovala svůj majetek. Kráce poté onemocněla nádorovým onemocněním lymfatického systému. Poslední dny prožila v bolestech, snášela je ale se svou pověstnou důstojností.

„Viděla jsem Valerii - je plně při vědomí a zcela si vědomá svého stavu. Tak oddaně to vše přijala, a dokonce s radostí očekává svůj blížící se odchod, že mám dojem, že kdyby se náhle neočekávaně uzdravila, skutečně by ji to zklamalo,“ napsala do dopisu její jediná žijící sestra arcivévodkyně Gisela. 

Nejmilovanější dcera Sisi zemřela v roce 1924 v 56 letech.